موتور سیکلت مغناطیسی دائمی موتور موتور درب 43.5W 65-100V

</div> <div class="subpage-entry"><a href="/sale-10550457-43-5w-65-100v.html" class="title icon-arrow back-intro" title="محصولات">محصولات</a></div> <div class="subpage-entry"><a href="/supplier-275769-" class="title icon-arrow back-intro" title="<h2>موتور درب آسانسور"><h2>موتور درب آسانسور</h2></a></div> <div class="pd-20"></div> </div> </div> </div> <div class="wrap-btn-contact"> <div class="contact_box"> <button chatnow class="chat_now_button" style="display: none" uid="42531" pid="10550457" type="0" device="1" pname="موتور سیکلت مغناطیسی دائمی موتور موتور درب 43.5W 65-100V" purl="/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v" picurl= //m.persian.automaticdoormotor.com/photo/pc18666183-43_5w_65_100v.jpg><span>Chat Now</span></button> <script type=text/javascript src="/webim/webim.js"></script> <a href='javascript:void(0)' class="ui-btn btn-grey" id="btn-love"><span class="glyphicon glyphicon-phone-alt"></span> تماس با ما</a> </div> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":\"10550457\",\"name\":\"\\u0645\\u0648\\u062a\\u0648\\u0631 \\u0633\\u06cc\\u06a9\\u0644\\u062a \\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\\u06cc \\u062f\\u0627\\u0626\\u0645\\u06cc \\u0645\\u0648\\u062a\\u0648\\u0631 \\u0645\\u0648\\u062a\\u0648\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0628 43.5W 65-100V\",\"source_url\":\"\\/sale-10550457-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v.html\",\"showproduct\":1,\"subject\":\"\",\"username\":\"Alin Chen\"}");' class="ui-btn" id="btn-contact"><span class="icon-contact"> تماس با عرضه کننده</span></a> <script type="text/javascript"> //将询盘页的信息存在cookie里 function setinquiryCookie(attr) { var exp = new Date(); exp.setTime( exp.getTime() + 60 * 1000 ); document.cookie = 'inquiry_extr='+ escape(attr) + ";expires=" + exp.toGMTString(); } </script></div> <div class="language"> <div class="sel_tit">تغییر زبان</div> <form id="lanForm"> <select id="language_change" class="form_one"> <option value='http://m.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > english </option> <option value='http://m.french.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > french </option> <option value='http://m.german.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > german </option> <option value='http://m.italian.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > italian </option> <option value='http://m.russian.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > russian </option> <option value='http://m.spanish.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > spanish </option> <option value='http://m.portuguese.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > portuguese </option> <option value='http://m.dutch.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > dutch </option> <option value='http://m.greek.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > greek </option> <option value='http://m.japanese.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > japanese </option> <option value='http://m.korean.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > korean </option> <option value='http://m.arabic.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > arabic </option> <option value='http://m.hindi.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > hindi </option> <option value='http://m.turkish.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > turkish </option> <option value='http://m.indonesian.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > indonesian </option> <option value='http://m.vietnamese.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > vietnamese </option> <option value='http://m.thai.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > thai </option> <option value='http://m.bengali.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > bengali </option> <option value='http://m.persian.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' selected > persian </option> <option value='http://m.polish.automaticdoormotor.com/quality-10550457d-permanent-magnent-sychronous-motor-elevator-door-motor-43-5w-65-100v' > polish </option> </select> </form> </div> <script> $( '#language_change' ).change( function () { var url = $( this ).val(); $( "#lanForm" ).attr( "action", url ).submit(); } ) </script> <script type="text/javascript"> function dealZoneHour(){ //时区 var zoneInfo = new Date().getTimezoneOffset()/60; hour = zoneInfo+8; //客户设定时间 var minute_start = 00; var hour_start = 8; var minute_end = 30; var hour_end = 17; //客户端时间 var current_time = new Date().getTime(); //转换到北京时间戳 var beijing_time = current_time + hour*3600*1000; var beijing_hour = new Date(beijing_time).getHours(); var beijing_minute = new Date(beijing_time).getMinutes(); var beijing_sum = beijing_hour*60 + beijing_minute; var start_sum = hour_start*60 + minute_start; var end_sum = hour_end*60 + minute_end; var tel = (beijing_sum >= start_sum && beijing_sum <= end_sum) ?"0086-577-65279082" :"0086-139-67733187"; $('#btn-love').attr('href','tel:'+tel); } $(document).ready(function(){ dealZoneHour(); }); </script> <script type="text/javascript"> $(".detail-content .detail-txt table").each(function () { var tableWidth = $(this).width(); var containerWidth = $(this).parents(".detail-txt").width(); if (containerWidth < tableWidth) { $(this).wrap("<div style='overflow-x:scroll'></div>"); } }); (function () { var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '/stats.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })(); </script> <noscript><img style="display:none" src="/stats.php" rel="nofollow"/></noscript> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-78600672-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script></body> </html> <!-- static:2020-02-26 02:59:57 -->